fbpx
 

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning fra EU i kraft. Den nye databeskyttelsesforordning stiller krav til Pillious håndtering af personoplysninger.


1. Generelt

1.1. Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes Pillious ApS, Ravnsbjergvej 1, 3670 veksø, CVR-nummer 40364021 indsamler og behandler brugeres personlige oplysninger.

1.2. Pillious er dataansvarlig og du kan altid henvende dig til pillious dataansvarlige, som for nuværende er, Mads Hansen Baudier, vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personoplysninger på enten mhb@pillious.com eller info@pillious.com 

1.3. Ved din godkendelse af persondatapolitikken accepterer du, at pillious behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i dette afsnit.

1.4. Du acceptere ligeledes at pillious til enhver tid må tage kontakt til dig via det oplyste telefonnummer og via den mail du har oplyst. 


2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til

2.1 Ved bestilling af abonnement bliver abonnentens navn, efternavn, telefonnummer, e-mail, evt. postnummer registreret i Pillious’s systemer.

Ved bestilling af nyhedsmail mv. bliver navn, e-mail og telefonnummer registreret i pillious’s systemer.

De oplysninger, som er indtastet ved bestillingen, anvendes udelukkende til ekspedition af det bestilte og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til bestillingen/bestilleren.

Retsgrundlaget for behandlingen af de oplysninger du har angivet ved bestillingen er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.2 Pillious anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer.

Hvordan pillious anvender cookies, afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden. Når du besøger dele af hjemmesiden, hvis formål er salg og kundepleje anvender pillious både cookies for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden, vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiden, og til at forbedre markedsføringen af vores produkter og ydelser. Se yderligere information under punkt 7 “Cookiepolitik”.

2.3. Når du benytter pillious bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig på hjemmesiden. Hvilke oplysninger der logges afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden.

På alle de sider du besøger på hjemmesiden logger pillious:

hvilken IP-adresse du benytter

hvilket bruger-id du har været logget ind med

hvilke sider du har besøgt

 

Pillious bruger oplysningerne i loggen til at dokumentere, hvad du har foretaget dig, forbedre brugervenligheden, målrette markedsføring samt som dokumentationsgrundlag for løsningen af eventuelle uoverensstemmelser.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden pillious.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.


3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Pillious sælger ikke de personoplysninger du har indtastet ved bestillingen af abonnementet til tredjemand.

3.2. Pillious videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser.

3.3. For at kunne administrere og forbedre et abonnement vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet betalingsformidlere, en webhosting udbyder, en nyhedsmail udbyder, en udbyder af et evalueringssystem samt en udbyder af et CRM-system. Ved telefoniske henvendelser vil der endvidere blive anvendt en telefonudbyder.

3.4. Pillious anvender herudover eksterne samarbejdspartnere til blandt andet forbedring af hjemmesiden samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Se yderligere information i punkt 7 “Cookiepolitik”.


4. Sletning af personlige oplysninger

4.1. Oplysningerne opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.


5. Sikkerhed

5.1. Pillious opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

5.3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.


6. Dine rettigheder

6.1. Som registreret har abonnenten altid mulighed for indsigt og for at kunne gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:

6.2.1. Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilket oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til den dataansvarlige hos pillious. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

6.2.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig kan pillious havde gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte i systemet. Er det ikke muligt at ændre oplysningerne direkte i systemet opfordres du til at rette henvendelse til Pillious, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.2.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af pillious. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er pillious ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.2.4. Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte.

6.2.5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overført til en anden dataansvarlig.

6.2.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til den dataansvarlige hos pillious. Vi vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemfører de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

 

6.3. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk


7. Cookies

7.1. Der anvendes cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside, vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiden, og til at forbedre markedsføringen af vores produkter og ydelser. Hvordan pillious.dk anvender cookies afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden.

 

 

7.2. Tekniske cookies

7.2.1. Der anvendes tekniske cookies på hjemmesiden med det formål at få hjemmesiden til at fungere. De cookies der anvendes af tekniske årsager er nødvendige for at hjemmesiden fungerer og du kan derfor ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af tekniske cookies.

7.2.2. Tekniske cookies indsamler brug af sitet på tværs af alle vore brugere, og ingen enkeltpersoner kan identificeres. Tekniske cookies anvendes på alle de sider du besøger på hjemmesiden pillious.dk.

7.3. Statistikcookies og markedsføringscookies

7.3.1. Hjemmesiden lader webanalyseværktøjerne Google Analytics og Zapier registrere cookies på din computer til sporing. Sporingen bruges til analyser, der kan optimere design, brugervenlighed og effektiviteten på hjemmesiden.

7.3.2. Hjemmesiden lader endvidere reklameværktøjerne Google Analytics, mailchimp, LinkedIn og Facebook registrere cookies, så disse kan foretage sporing af hvad din computer foretager sig på hjemmesiden. Sporingen foretages for at kunne tilbyde dig relevante reklamer om vores produkter og ydelser på deres medier og på 3. parts netværk, hvor de har aftale om at vise reklamer. Sporingen gør det ikke muligt for pillious at identificeres dit navn, kontaktoplysninger eller andre personlige detaljer.

7.3.3. Sporingen gemmes på ubestemt tid og slettes ikke automatisk, når du klikker væk fra hjemmesiden.

7.3.4. De ovenfor anførte statistikcookies og markedsføringscookies anvendes alene på de dele af hjemmesiden du besøger, hvis formål er salg og kundepleje.

7.4. Afvisning af cookies

7.4.1. Hvis du ikke ønsker sporing af din computer, skal du konfigurere din browser til at afvise cookies fra 3. parts hjemmesider. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du bruger. Se vejledning https://minecookies.org/cookiehandtering/

7.5. Garantier for overførsel af oplysninger til USA

7.5.1. Google Analytics, mailchimp, LinkedIn, Facebook og Zapier er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.


8.0. Gældende ret og værneting

8.1. Samhandel og aftale mellem Abonnenten og pillious er i alle henseender underlagt dansk ret.

8.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgøres ved Byretten i Hillerød.


Det er nemt at komme igang
1

Åbn konto hos Pillious

Udfyld dine oplysninger på hjemmesiden under login

2

Vælg porteføljen

Vælg den strategi som passer til dig ud fra din tidshorisont

3

Download appen

Her får du adgang til handlerne med køb og salg.