fbpx
 

Nye investorer

Nye investorer

Det vil være nemmest at vælge en platform i det land du bor, da du ellers selv skal stå for at indberette handlerne til skat osv.

Nordnet

Når du først starter på at handle aktier, er der tendens til at man stoler mest på sin egen bank – og derfor vælger at handle gennem den. Men kurtagen er ofte utrolig høj. Derfor kan du med fordel vælge en platform som Nordnet i stedet for. Deres design er meget brugervenligt og gør det muligt at du kan komme hurtigt i gang.

Langt de fleste af vores kunder, har kun begrænset tid til selv at foretage supplerende analyser og handler. Til dem anbefaler vi Nordnet – som er skræddersyet til at kunne kopiere de handler vi laver, hurtigt og smertefrit.

Bull og bear certifikater - Gearingsprodukter.

For at handle med børshandlede produkter som eksempelvis bull & bear-certifikater, skal man tage en videntest. Vi gennemgår dette.

Et certifikat er et investeringsprodukt, hvis værdiudvikling bygger på et underliggende aktiv såsom en aktie, et indeks, en råvare eller valuta. Certifikatet har en daglig gearing. Det betyder, at værdien af produktet udvikles med gearingen ganget med det underliggende aktivs daglige udvikling.

Gearingen betyder, at værdien af din investering forandres hurtigere end værdien på det underliggende aktiv. Derfor siger man, at certifikatet har en højere risiko.

Sådan fungerer bull & bear-certifikater

Bull-certifikater betyder, at du spekulerer i et stigende marked for det underliggende aktiv. Bear-certifikatet giver modsatte effekt. Det vil sige, at det stiger i pris, når det underliggende aktiv falder i værdi.

Hvis certifikatet har en gearing, vises denne ved, at navnet på certifikatet indeholder et X efterfulgt af en multiplikator for gearingen.

Vær opmærksom på!

Gearingen ændres dagligt. Det gør det svært at forudsige udviklingen over en længere periode. Den afhænger helt enkelt af, hvordan udviklingen har været hver enkelt dag året rundt.

Sådan fungerer daglig gearing
Det, som adskiller et certifikats gearing fra andre derivater, er, at gearingen kun beregnes på den daglige bevægelse, hvilket kaldes for daglig gearing. Kort sagt betyder det, at du får en udvikling i løbet af børsens åbningstid.

Over en længere periode kan gearingen derfor blive mere eller mindre, end du havde forestillet dig. Det er vigtigt at vide, hvis du planlægger at investere i certifikater på lang sigt.

Vær opmærksom på følgende, når du handler certifikater

Finansiering
Når du investerer i certifikater, betaler du også for gearingen. Omkostningen trækkes fra værdien af din investering hver nat.

Kreditrisiko
Et certifikat udstedes af en emittent. Hvis emittenten går konkurs, kan hele din investering blive værdiløs – hold derfor øje med den bank som udsteder, de certifikater du vil handle.

Muligheden for at købe og sælge
Der kan opstå begrænsede muligheder for at købe og sælge ved kraftige kursbevægelser, eller hvis emittenten har tekniske problemer.

Kilde: Nordnet

Gearingsprodukter med stop loss.

Der findes forskellige typer af gearingsprodukter med stop loss: mini futures, turbowarranter og unlimited turbos. De er koblet til et underliggende aktiv, såsom en aktie, en råvare, et indeks eller en valuta. Stop loss garanterer, at værdien aldrig kan blive negativ.

Gearingen i disse investeringsprodukter betyder, at værdien ændres hurtigere end på det underliggende aktiv. Derfor indebærer det en højere risiko.

Sådan fungerer gearingen i en mini future

Gearingen i en mini future er kontinuerlig, hvilket betyder, at den ændrer sig alt efter, hvordan det underliggende aktiv bevæger sig. Når en mini future stiger i værdi, så stiger din indsats og dermed reduceres gearingen.

Finansieringsniveauet angiver, hvor stor en del af investeringen, som er lånte penge. Jo højere finansieringsniveau, desto højere gearing. Finansieringsomkostningen (renten) for lånet trækkes ud hver dag ved at finansieringsniveauet justeres opad.

Om mini long og mini short
At købe en mini long betyder, at din mini future stiger i pris, når det underliggende aktiv stiger i pris. Samme betydning som bull.

At købe en mini short betyder, at din mini future stiger pris, når det underliggende aktiv falder i pris. Samme betydning som bear.

Vær opmærksom på følgende, når du handler mini futures

Udløbsdag
En mini future har ingen fast udløbsdag eller slutdag. Du kan altså eje den, til den når sit indbyggede stop loss-niveau.

Risikovurdering
En mini future er udstedt af en emittent. Det er vigtigt at være opmærksom på kreditværdigheden hos emittenten, eftersom din investering kan blive værdiløs ved en eventuel konkurs.

Mulighed for at købe og sælge
Der kan opstå begrænsede muligheder for at købe og sælge ved kraftige kursbevægelser, eller hvis emittenten har tekniske problemer.

Kilde: Nordnet 

Stoploss

Stop loss er en funktion til gennemførsel af automatisk handel. Foruden en traditionel stop loss tilbyder Nordnet også en glidende stop loss, også kaldet trailing stop loss.

En stop loss består af to dele.

1. Et vilkår, du vil have skal være opnået, før du vil gennemføre en handel. Vilkåret kan være, at aktien skal stige eller falde til en bestemt kurs. Først når vilkåret er opnået, vil din stop loss blive aktiveret. Vilkåret kaldes også for en triggerkurs. Med en glidende stop loss angiver du ikke en kurs i kroner og øre, som aktiverer ordren. Du angiver i stedet for, hvor mange procents stigning eller fald, som skal aktivere din ordre. Din ordre aktiveres, når den højeste eller laveste kurs er nået efter ordretidspunktet.

2. En pris du vil betale, når vilkårene er nået. Det er denne pris, som stop loss-ordren vil blive sendt ud i markedet med. Ved glidende stop loss angiver du i stedet for, hvor stor en afvigelse, der skal være mellem ordren og den kurs, som aktiverede ordren (triggerkursen). For at handlen skal gå igennem, skal der naturligvis findes købere eller sælgere til den pris, du har angivet.

Kilde: Nordnet

Shorthandel

Når du spekulerer i, at en aktie falder i værdi, kaldes det for at shorte. Det betyder, at du låner aktier, som du senere sælger. Håbet er, at aktien falder, så du betaler en lavere pris, når du køber den tilbage.

Stiger aktiekursen i stedet, er der i teorien ingen grænse for, hvor stor kursstigningen kan blive og dermed også dit tab. Kursstigninger kan ske pludseligt, og det er derfor vigtigt, at du aktivt overvåge markedet, hvis du shorter aktier.

Derfor låner man aktier ud
For at du skal kunne shorte, skal der være nogen, som er villige til at låne aktier ud. Den, som låner aktier ud, kan altid begære dem tilbage. Der er derfor en risiko for, at du bliver nødt til at lukke din shorthandel-position tidligere end planlagt.

Normalt er det store fondsselskaber eller pensionsselskaber, der udlåner aktier til shorthandel. Den, som låner ud, tjener en rente på investeringen. Tager du aktielånet og shorter, betaler du en rente og eventuel administrationsgebyr i den periode, hvor du har en shorthandel-position på din konto.

Shorter du, skal du holde et sikkerhedskrav på din konto. Det sikrer, at du kan betale, hvis positionen bevæger sig i en forkert retning. Både saldo og eventuel belåningsværdi, som du har på kontoen, kan udnyttes som sikkerhedskrav.

Eksempel

En aktie koster 100 kroner, og du tror, at den vil falde i værdi. I stedet for at købe, vælger du at sælge denne aktie. I og med at du ikke har aktien i dit depot, får du et negativt antal aktier på dit depot.

For at lukke din sorthandel-position, skal du købe samme antal aktier tilbage, som du solgte. Hvis aktien eksempelvis handles i 50 kroner, og du køber tilbage, så har du fået en gevinst på 50 kroner per aktie, eksklusiv kurtage og rente.

Kilde: Nordnet

Kredit

At låne penge med værdipapirer som sikkerhed kaldes også værdipapirbelåning. For de lånte penge kan du købe flere værdipapirer – eller du kan trække pengene ud og bruge dem til privatforbrug.

Derfor kan det være godt med værdipapirbelåning/kredit

Du optager lån for at øge din eksponering mod bestemte aktiver. Har du en stærk tro på, at noget kommer til at stige, kan du købe mere af det aktiv ved hjælp af de lånte penge.

Det er vigtigt at være opmærksom på risikoen, fordi du kan tabe både din kapital og de lånte penge.

At betale lånet tilbage

Der er intet krav om løbende tilbagebetaling. Kreditten løber indtil videre, eller indtil andet aftales.

Du betaler rente for det beløb, som du har trukket på din kredit, fra den dag du begynder at udnytte kreditten (saldo – kreditsaldo = nettokredit).

Du kan når som helst vælge at tilbagebetale kreditten ved at overføre penge til din kreditkonto. Nettokreditten, som du betaler rente for, vil automatisk blive lavere, når du får penge ind på kontoen.

Kort om gearing

Når du køber værdipapirer for lånte penge, opstår der en gearing. Du får større eksponering, uden du behøver at bruge din egne penge. Resultatet bliver en større gevinst, hvis det går i den rigtige retning. Men vær opmærksom på at tabet også bliver større, hvis det går i den forkerte retning.


Eksempel

Du vil handle H&M med kredit. Du ejer allerede H&M i dag til en værdi af 100.000 kroner, og hvis aktien giver dig en belåningsværdi på 85 procent, har du 85.000 kroner, som du kan handle for på kredit.

Kilde: Nordnet

Shorthandel

Før du kan få en aftale om shortselling, skal du tage viden testen med kredit, shorthandel. Videoerne fremgår ud til højre.

Så enkelt som almindelig aktiehandel.

Når du sælger en aktie short, afgiver du en helt almindelig salgsordre – du vælger bare at sælge en aktie, som du ikke allerede har i dit depot. Dette fungerer dog kun, hvis du har en aftale om shorthandel. Kurtagen for shorthandel er den samme som for almindelig aktiehandel. Du skal dog betale en administrationsafgift samt rente for værdipapirlån, hvis du ikke tilbagekøber de shortede aktier samme dag.

Shorthandel kræver 15 -100 % egenkapital som sikkerhed udover selve positionens størrelse.

Privat:

Ansøg om aftale for shorthandel.

Før du kan ansøge om en aftale for shorthandel, skal du have en kreditaftale. Hvis du ikke allerede har sådan en, kan du ansøge om den elektronisk her: Kreditaftale – depot.eksternt link, åbner i nyt vindue

Herfter kan du få adgang til shorthandel/værdipapirlån ved at underskrive følgende aftale elektronisk: Rammeaftale om værdipapirlåneksternt link, åbner i nyt vindue

For at oprette en kreditaftale skal du underskrive følgende aftaler elektronisk:

→ Kreditaftaleeksternt link, åbner i nyt vindue
→ Dispositions-/belåningsaftale for aktiekrediteksternt link, åbner i nyt vindue

Risiko.

Når du shorter aktier, spekulerer du i kursfald. Jo mere aktiekursen nærmer sig nul, desto højere bliver din fortjeneste. Stiger aktiekursen i stedet, er der i teorien ingen grænse for, hvor stor kursstigningen kan blive og dermed også dit tab. Kursstigninger kan ske pludseligt, og det er derfor vigtigt, at du aktivt overvåge markedet, hvis du shorter aktier.

Ved shorthandel er der også risiko for, at værdipapirlån ikke kan optages, eller at långiveren kræver sine aktier tilbage. I givet fald skal aktierne tilbagekøbes, uanset prisen på det pågældende tidspunkt.

 

Ved udbytteudbetaling vil det være dig, der skal betale udbyttet til udlåneren af aktierne, hvis du ligger med en short position i aktien. Normalt vil en aktie ved udbyttebetaling alt andet lige falde med værdien af udbyttet, men ofte spekuleres der i, at aktien netop ikke falder så meget, som størrelsen af udbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt at ligge shortet i en aktie, når der skal udbetales udbytte.

Det kan være der er behov for en selvskyldnerkaution forpligtelse – vi vurderer ikke 

Kilde: Nordnet

FAQ

Lær mere om shorthandel.

Når du vil shorte en aktie, afgiver du en helt almindelig salgsordre, men du vælger en aktie, som du ikke allerede har i dit depot.

Nordnet låner aktien for dig helt automatisk. Når du vil lukke din position, afgiver du blot en købsordre på samme aktie.

Shorthandel kan anvendes til at mindske markedsrisikoen. Har du en langsigtet aktieportefølje, kan shorthandel være et godt alternativ til at sælge ud af beholdningen når børsen er urolig.

Et eksempel:
Du har en aktieportefølje med 7 forskellige aktier, og du vil gerne mindske din risiko i markedet. De aktier, du har i din portefølje, tror du, har potentiale på lang sigt, og derfor vælger du at beholde dem. I stedet shorter du 3 aktier, du oplever som overvurderede, og som du tror vil falde i værdi.
Hvis børsen efterfølgende falder yderligere, vil du tjene penge på aktierne, du har solgt short, og dermed mindske dit tab. Dette gør, at den totale markedsrisiko i din portefølje mindsker.

Vil du mindske din risiko i markedet yderligere, kan du f.eks vælge at sælge to af dine aktier og sælge yderligere 5 aktier short. Har du 5 aktier i depotet og går short i 5 andre aktier, kan man sige, at du er markedsneutral.

At shorte aktier er en mulighed for at tjene penge i et faldende marked eller ved kursfald i enkelte aktier. At shorte indebærer, at du som kunde sælger aktier, som du ikke ejer.

Da du sælger aktier, som du ikke ejer, tager Nordnet for din regning automatisk et værdipapirlån for at kunne levere aktierne til køberen. Når du har shortet aktier, vil du tjene penge, når kursen på aktien falder og tabe penge, når kursen på aktien stiger. Præcis det modsatte af et almindeligt aktiekøb.

Når du på et senere tidspunkt vælger at købe aktierne tilbage, som du har shortet, vil Nordnet automatisk levere aktierne tilbage til långiveren. Ved shorthandel, hvor du sælger og tilbagekøber aktierne samme dag, vil der dog ikke blive taget et værdipapirlån.

Du betaler et administrationsgebyr ved værdipapirlån, og du betaler en rente i den periode, du ligger shortet i en aktie. Kurtagen, når du sælger aktier ved shorthandel, er samme kurtage som ved almindelig aktiehandel.
Bemærk, at udbytte, som udbetales under lånetiden, tilfalder långiveren. Det samme gælder vedr. tegningsretter m.m.

Det er ikke alle aktier, som det er muligt at shorte. Du finder en liste over aktier, som kan shortes ved at klikke her.

Hvis du shorter en aktie samme dag, som der udbetales udbytte, har du pligt til at tilbagebetale udbyttet til den oprindelige ejer af aktien. Udbytte udbetales til den, som ejer aktien kl. 00.00 på generalforsamlingsdagen. Dette bør tages med i betragtning, før du overvejer at ligge short i en aktie over generalforsamlingsdagen.

Klik på linkene herunder for at se, hvornår der afholdes generalforsamling på de markeder, hvor du kan shorte aktier:

Danmark

Norge

Sverige (generalforsamling = årsstämma eller bolagsstämma)

Eksempel:
Du låner 50 stk. CARL B dagen før generalforsamlingen, sælger dem short og lade positionen ligge short efter børsens lukketid. Den nye ejer, som er indehaver af aktien på generalforsamlingsdagen, har ret til udbyttet på f.eks. 6 kr. pr. aktie. Dette udbetales direkte til den nye ejer fra aktieselskabet.

Samtidig har du dog stadig lånt aktien, og derfor har den oprindelige ejer også krav på at få udbetalt udbyttet af dig. I dette tilfælde 50 stk. udbytte for CARL B à 6 kroner pr. aktie = 300 kr. Beløbet vil Nordnet trække fra din konto og sørge for, at det bliver overført til den oprindelige ejer.

Mere information kan læses i Almindelige vilkår for værdipapirlån (pdf) under punkt 9.

Ja. Ved shorthandel spekulerer du i kursfald, og din mulige fortjeneste bliver større, jo nærmere aktiekursen nærmer sig nul. Men skulle kursen i stedet stige, er der principielt ingen grænse for, hvor meget aktien kan blive værd, og dermed heller ikke for, hvor stort dit tab kan blive. Det er derfor meget vigtigt at overvåge markedet aktivt ved shorthandel.

Der er også risiko for at værdipapirlån ikke kan optages, eller at långiveren kræver sine aktier tilbage. I givet fald skal aktierne tilbagekøbes. Ved udbytteudbetaling vil det være dig, der skal betale udbyttet til udlåneren af aktierne, hvis du ligger med en short position i aktien.

Normalt vil en aktie ved udbyttebetaling alt andet lige falde med værdien af udbyttet, men ofte spekuleres der i, at aktien netop ikke falder så meget som størrelsen af udbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt at ligge shortet i en aktie, når der skal udbetales udbytte.

Da du ved shorthandel sælger aktier, som du ikke ejer, låner Nordnet for din regning aktierne i markedet. Dette sker helt automatisk, og du vil se værdipapirlånet i dit depot dagen efter din shorthandel. Du betaler en fast afgift for værdipapirlånet, dertil skal du betale rente i den periode, hvor du ligger shortet i aktien.

OBS: Du skal kun betale rente og administrationsafgift for værdipapirlånet efter udført shorthandel, hvis tilbagekøbet ikke gennemføres samme dag, som du har shortet. Du skal med andre ord ikke betale for værdipapirlånet, hvis du shorter og køber aktien samme dag.

Når du shorter, gennemfører du et salg på samme måde, som hvis du ejede aktien. Du skal blot sælge en aktie, som du ikke har i dit depot, og du tilbagekøber aktien præcis som ved en almindelig købstransaktion.

Et tænkt eksempel:
Du ejer ingen aktier i Vestas, men du tror, at aktien vil falde i værdi. For at gennemføre en shorthandel vælger du derfor at sælge 1000 aktier til kurs 255, en værdi af sammenlagt 255.000 DKK.

Efter salget vil du i din depotoversigt se en beholdning på -1000 stk. Vestas aktier. Dagen efter din shorthandel vil du se en post i dit depot på værdipapirlånet, og du vil automatisk blive debiteret en fast afgift for værdipapirlånet. Ugen efter dit salg er kursen faldet til 234, og du vælger derfor at hjemtage din gevinst.

Du køber nu 1000 stk. Vestas aktier i markedet som en normal købsordre, og du lukker dermed din shortede position i Vestas. Nordnet leverer derefter automatisk dine lånte aktier tilbage til udlåneren, og du vil herefter blive debiteret renten for værdipapirlånet for den periode, du har lånt aktierne. Din gevinst kan hermed opgøres til 255.000 – 234.000 = 21.000 kr. minus afdrag for kurtage, afgift for værdipapirlån og rente.

Ja, ved shorthandel skal der stilles sikkerhed. Hos Nordnet kræves marginkrav på 15-100 % eller en negativ belåningsværdi, der modsvarer 115-200 % af markedsværdien. Hvis du med en kontantsaldo på f.eks. 50.000 kr. vil shorte en aktie med marginkrav på 20 %, vil du kunne shorte/sælge aktier til en værdi af 250.000 kr.

For ikke at være nødt til at lukke positionen til en ugunstig kurs, anbefales det dog at have gode marginaler ved shorthandel, da beløbet som Nordnet kræver i margin stiger, hvis aktien stiger i pris. For at se hvilke sikkerhedskrav, som gælder for en specifik aktie, klik her

Når du afgiver en salgsordre for at shorte, kontrollerer handelssystemet, at der er tilstrækkelig sikkerhed på dit depot i form af kontanter og/eller belåningsværdi. Sikkerhedskravet er 115 – 200 % af markedsværdien på den shortede aktie. Dette indebærer, at beløbet i “Tilgængeligt for handel” vil falde med et beløb, der svarer til 15 – 100 % af markedsværdien på den shortede aktie.

Ved tilbagekøb af en shortet position behandles denne købsordre præcis som et almindeligt køb, og belaster dermed beløbet i “Tilgængeligt for handel”. Det betyder, at hvis du er gået short, men vil ligge i en positiv position i samme aktie, skal du først købe et antal aktier, som svarer til det antal, du ligger short i, inden en ny købsordre kan afgives for at købe flere aktier. Dette gælder dog kun, hvis depotet ikke har dækning for såvel sikkerhedskrav som købsordre.

Shorthandel via nettet er begrænset til en markedsværdi på maks. 10 millioner kroner for de shortede positioner.

Ifølge en dom i landsskatteretten skal gevinster og tab fra shorthandel med aktier ikke beskattes på samme måde som gevinster og tab fra almindelig aktiehandel. Aktieavancebeskatningsloven tager sit udgangspunkt i at fortjeneste konstateres ved erhvervelse og efterfølgende salg af aktier.

Landsskatteretten anser derfor, at en avance, der knytter sig til et tidsrum, hvor skatteyderen ikke har været ejer af aktierne, ikke kan anses for omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Derfor omfattes shorthandler ikke af aktiebeskatningsloven, men i stedet omfattes gevinst og tab ved aktielånsordninger, herunder shorthandel, af indkomstbeskatningsloven (statsskattelovens § 4, litra f.).

Det betyder med andre ord, at shorthandler skal opgives som indkomst, og at nettogevinsten ved shorthandel er skattepligtig, mens tab ikke er fradragsberettigede.