fbpx

Ønsker Du Gode Langsigtede Resultater Så Brug Vores App

Har du nogen spørgsmål til strategien?

+45 71 96 94 38

Langsigtede investeringsstrategi

Vi køber stigende aktier til porteføljen og når stigende aktier bliver til faldende, sælger vi dem fra så hurtigt som muligt så vi minimerer vores tab i tide eller sikre en gevinst.

Vi sørger for at porteføljen kun indeholder de aktier som 1. slår markedets afkastet og 2. bevæger sig i en positiv retning.

I perioder med større korrektioner (fald), er vi enten ude af markedet for en periode, eller vælger at sælge kort og spekulerer i kursfald, kaldt shortselling. Vi lukker hurtigt vores positioner igen for at minimerer risikoen, da markedet over den lange periode vil bevæge sig opad. (historisk set).

Har du erfaring med investeringer
Hvilke medlemskab overvejer du
Besked

Forskningsbaseret investeringsstrategier

Akademisk set er det bevist, at der statisk set er større sandsynlighed for, at hvis bestemte markeder eller aktier er steget eller faldet inden for de seneste tre til seks måneder, bliver dette ved med henholdsvis at stige eller falde inden for de næste tre til seks måneder. Køber man en bred portefølje af momentumpapirer, som har vist stigninger de seneste tre til seks måneder, har man statisk set over tid god sandsynlighed for at slå en strandard indeksinvestering. Momentum er en akademisk velundersøgt og anerkendt metode samt en meget overbevisende strategi som flere fonde anvender i et forsøg på at slå indeksene. Momentumpairer har påvist, at have givet et bedre afkast langt tilbage i historien på tværs af både lande og aktivklasser. Hos Pillious implementerer vi momentum, ved at sammenligne aktien med andre aktier og vurderer styrken i stigningerne / faldene. For at analyserer os frem til et køb, udarbejder Mads Hansen, som er aktieanalytiker en teknisk analyse, hvor han bruger flere tekniske indikator for at identificerer aktiens mulige upside og downside. På baggrund af ovenstående kan det give mening at implementere momentum-faktoren i sin investeringsstrategi til de langsigtet papirer (longterm), gående ud på at købe de aktivklasser, som er steget mest og sælge de aktivklasser, der er faldet mest, da denne tendens sandsynligvis ud fra et akademisk perspektiv statisk set vil fortsætte over en længere periode. Strategien er at supplerer op i performende aktier og sælge dårligt performende aktier ud af porteføljen.  Over en periode på seks år, vil resultatet blive til et langt højere afkast end, hvis der alternativt blot var investeret i aktiemarked-indekset som helhed (OMXC25). Forklaringerne til denne faktors succes skal findes i menneskets adfærd. Det er her vigtigt at anvende denne faktor i sin investeringsstrategi korrekt, det gøres ved at indsætte et stramt stop-loss trailing, i tilfælde af at aktien går i mod ens forventninger og den analyse man har foretaget, ved stop loss, bliver man automatisk stoppet ud af handlen såfremt, at der er likviditet nok til dette i markedet. Vi handler på store finansielle markeder og det er derfor sjældent, at den ikke sælger automatisk.  (Men investering er altid forbundet med risiko, og det skal man skal være klar over som investor i markedet).

Bedre end markedet siden 2014

Vi har brugt momentum til at udvælge danske aktier siden 2014, og har, som det fremgår af grafer og nøgletal på hjemmesiden, har vi opnået markant bedre afkast end markedet, fordi vi anvender momentum kombineret med teknisk analyse, hvor vi handler på udsvingene i den opadgående trend og hele tiden søge for, at søge ud af papirer, som ikke viser tilstrækkelig nok momentum til vores langsigtet portefølje. Aktier som porteføljen blandt andet består af: Value aktier er aktier, der i øjeblikket handles til en pris, der er lavere end deres faktiske indre pris. Det betyder dybest set, at aktierne er undervurderet, dvs. handles til en pris, der er lavere end deres sande værdi, hvilket gør dem til en attraktiv investeringsmulighed for investorer. Vi har det med at lave det man kalder en screening af aktien, hvor vi går ind og vurderer på virksomhedens rentabilitet før vi investerer, dvs. vi går hovedparten af deres nøgletal igennem for at sammenligne med tidligere regnskabsår. Regnskabsanalysen er også noget vi bestemt tager i brug i vores fundamentale analyse.

Hvorfor afkast?

Vi definerer hvilken investeringsstrategi vi vil følge. Mange traders strategi blafrer i vinden og påvirkes af den generelle stemningen. Vi handler aktivt på kortsigtet dynamik i markedet i daytrading/swingtrading og anvender momentumfaktoren til de langsigtet handler, hvor vi ridder med på bølgen og når den vender sælger vi ud og søger i en ny aktie som udviser momentum. Systematisk følger vi en strategisk allokeringsregel, som vi altid fastholder uanset nyhedsstrømmen. Vi har allerede besluttet os for vægtningen samt hvornår vi tager et tab og profit. Det vigtigste ved strategi er at opveje upside mod downside. I momentumstrategien, som anvendes i longterm, analyserer vi markedernes aktuelle situation i forhold til den meget langsigtede trend og justerer vores allokering efter dette for at udnytte store afvigelser for langsigtede trends.

Spejlet

Du skjuler dine tab med beslægtede modforretninger i stedet for at realisere dem. Du vurderer hver enkelt investering isoleret og vil ikke slippe den, før den har givet gevinst. Når det går dårligt fokuserer du, hvordan du kan handle tabene i den eksisterende portefølje hjem i stedet for hvad den optimale portefølje fremover vil være. Du beskytter dig selv imod ubehagelige informationer og beslutninger, tag dem til dig og analyser disse informationer. Du har størst tillid til de informationer, du helst vil høre, og reagerer derfor ikke på nye informationer, der kunne have ændret dine mening markant. Du fordrejer ubehagelige informationer på en sådan måde, at de tilsyneladende bekræfter det, du har gjort. Du fralægger skyld for dine dårlige beslutninger og bebrejder i stedet andre eller bilder dig selv ind, at aktuelle problemer egentlig ikke er der. Du interesserer dig mere for fortiden end fremtiden Du følger med interesse gevinsten eller tabet i hver position samt porteføljens overordnede værdi, som du helst vil kende dag og nat. Hvis du skal vælge en position at sælge, tager du den med den største fortjeneste i stedet for den med de dårligste fremtidsudsigter. Du tænker aldrig ”Hvis jeg ikke havde denne position, ville jeg så købe den i dag.” Du udviser karakterafvigende attituder Du er måske af natur ekstremt mistroiske over for alt og alle, hvorfor du aldrig bliver ordentligt eksponerede til markedernes langsigtede stigninger eller kun investerer i få ting. Eller du bliver måske ekstremt stressede af markederne, og har en syg trang til at genvinde tab, er pernitne, du kan ikke blive tilfreds, måske er du hyperaktiv, eller foregiver at være noget, du ikke er. Du forstår ikke, at en moderat viden og indsigt ikke er nok. Man skal vide mere end mange af de dygtigste professionelle investorer for at slå markedet. De dygtigste har en tårnhøj IQ, adgang til de bedste informationer samt en ekstrem selvkontrol og mange års erfaring.

Momentum og risikostyring

Relativ momentum: På købstidspunktet er det vigtigt for os, at aktien har udvist den relativt bedste prisudvikling i forhold til andre aktier i indekset. Det gøres fordi forskning har påvist, at der er større statistisk sandsynlighed for, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet mest inden for det seneste tre til seks måneder, bliver ved med henholdsvis at stige eller falde inden for de næste tre til seks måneder. Risikojusteret momentum: Strategien i Pillious er derfor løbende at justere den danske porteføljen til at indeholde de aktier fra det danske C25 indeks, som har udvist mest momentum over en længere periode eller udviser anden momentum der kan retfærdiggøre et køb, vi ser som regel over en periode som er på tre til seks måneder. Derudover går vi også ind og vurderer på de seneste 5 dages udsving, der har vist bedst momentum set ud fra et risikojusteret synspunkt. Som regel har vi aktierne på en overvågning liste før vi investere for at følge udsvingene tæt dag til dag. På vores kandidatliste har vi ikke særlig mange aktier ad gangen for at sikre, at den enkle aktie får nok opmærksomhed.

Research

•         Asness et. al (2014): Fact, Fiction and Momentum Investing

•         Asness et. al (2012): Value and momentum everywhere

•         Geczy & Samonov (2017): Two Centuries of Multi-Asset Momentum (Equities, Bonds, Currencies, Commodities, Sectors and Stocks)

•         Griffin et. al. (2003, revideret i 2015): Momentum Investing and Business Cycle Risk: Evidence from Pole to Pole

•         Hurst, et. al (2014, revideret i 2017): A Century of Evidence on Trend-Following Investing

•         Jegadeesh & Titman (1993): Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency