fbpx
 

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse:

Ved at tegne abonnement hos Pillious accepterer du, at du har læst og forstået denne disclaimer/ansvarsfraskrivelse.

Du er oplyst om at Pillious hverken er godkendt eller registreret som en investeringsrådgiver eller mægler. 

Alt der bliver offentliggjort af Pillious, bliver måske opfattet som investeringsforslag eller investeringsanbefalinger under kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/968. Informationen er upersonlig og ikke skræddersyet til dine investeringsbehovene, servicen er ikke for en specifik person, men informeres bredt ud – vi kender ikke dine investeringsbehov. Informationerne som bliver offentliggjort af Pillious i appen eller andre steder af Pillious, er kun til for information og uddannelses formål. Informationen bør ikke fortolkes som investerings/handles rådgivning eller personlig rådgivning.

Medlemmerne bør altid lave deres egen research og rettidig omhu, til at lave deres investerings beslutninger.

Pillious leverer en lang række forskellige informationer og oplysninger via vores mange services. Som følge af vores personales forskellige meninger kan en service hos Pillious fra tid til anden tage handlinger eller give anbefalinger af hensyn til specifikke værdipapirer, der er forskellige fra dem, der er taget eller udstedt af en anden Service, som Pillious leverer.

Pillious garanterer ikke fuldstændigheden eller nøjagtigheden af det indhold, der findes i vores tjenester eller dets anvendelighed til et bestemt formål. Og selvom vi har de nogle af de bedste programmører i branchen, giver Pillious ingen løfter om, at vores indhold eller nogen af tjenesterne vil blive leveret til dig på en uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis. Faktisk giver vi ingen løfter eller garantier undtagen, at vi gør vores bedste for at give interessant og hjælpsom information, uddannelse og underholdning. Bortset fra det forbeholder vi os ret til at være forkerte og lave dumme beslutninger.

Ved brug af vores service accepterer du derfor, at du er enig i, at Pillious, dets medarbejdere eller dets agenter under ingen omstændigheder er ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskadelige, straffende eller andre former for skader, der måtte komme som følge af din brug, køb eller download af nogen form for materiale på vores websteder, eller som stammer fra eller er relateret til disse betingelser, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til nogen måde, tab eller skade forårsaget helt eller delvist af vores uagtsomhed eller af ting, der er uden for vores kontrol med at oprette eller levere nogen af vores tjenester.

Pillious yder ikke personlig rådgivning

Pillious yder ikke personlig investeringsrådgivning. Der er mange faktorer man skal kende til, og vi kan ikke kende alle relevante fakta om dig og dine individuelle behov, og vi kan derfor ikke anbefale eller love, at nogen bestemt service er egnet til dig. I overensstemmelse hermed er du enig i, at enhver anbefaling eller handling, der er truffet af en tjeneste, ikke udgør en anbefaling om, at en bestemt sikkerhed, strategi eller handling er passende for dig. Hvis du ønsker personlig rådgivning, skal du søge en registreret eller godkendt investeringsrådgiver.

Pillious kan muligvis samarbejde med tredjepart for at gøre det lettere for dig at købe vores service. Vi vil ikke og kan ikke handle på dine vegne ved din mægler. Kun du kan beslutte, om en aktie er rigtig for dig, og du accepterer at være ansvarlig for de handler, du laver hos din mægler ved hjælp af værktøjer, som vi eller vores partnere leverer.

En af de vigtigste principper her hos Pillious er, at den bedste person til at håndtere din økonomi, er dig selv. Ved brug af vores services accepterer du, at du bærer ansvaret for dine egne investeringsundersøgelser og investeringsbeslutninger. Du accepterer også, at Pillious, dens direktører, dens ansatte og dets agenter ikke er ansvarlig for nogen investeringsbeslutning truffet eller handling truffet af dig og andre baseret på nyheder, information, mening eller andet materiale offentliggjort gennem vores tjenester.

Det er vigtigt, at du er indforstået med ved at anvende vores app og hjemmeside, at du forstår, at det er dig alene som er ansvarlig for dine handler uanset om du tjener eller mister på din handelsaktivitet. At handle er altid forbundet med en risiko for tab. Den teknisk analyse eller fundamentale analyse vi udarbejder og offentliggøre i appen eller på hjemmesiden er blot til information og kan på ingen måde tolkes som personlig rådgivning eller handelsrådgivning. Enhver indikator, strategi, artikel, klumme og andre analyser, der kan tilgås via vores app og hjemmeside, er kun til orientering og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning. Den teknisk analyse er baseret på kilder, der anses for at være pålidelige, men PilliousDK ApS garanterer hverken for dens fuldstædighed eller nøjagtighed, eller for resultater der følger brugeren af den pågældende information. Brug af værktøjet til teknisk analyse i vores app og hjemmeside er ligesom brug af alle anførte indikatorer, strategier, artikler, klummer og andre features helt på egen risiko, og det er dit eget ansvar at vurdere den pågældende informations nøjagtighed, fuldstædighed og egnethed. Du bør vurdere risiciene ved enhver handel sammen med en finansiel rådgiver og træffe egne uafhængige beslutninger vedrørende omsættelige produkter, som kan være genstand for den tekniske analyse eller de nævnte indikatorer, strategier, artikler, klummer og andre features. Husk på! at hvis det konstateres, at en teknisk analyse som beskrevet ovenfor (eller en af de nævnte indikatorer, strategier, artikler, klummer og andre features), der kan tilgås via appen eller vores hjemmeside pillious.com, opfattes som rådgivende eller en anbefaling til dig, videreformidles indholdet under alle omstændigheder med den hensigt at være til almindelig udbredelse og rådighed. Som sådan er den ikke beregnet til og udgør ingen del af et tilbud eller en anbefaling, der er rettet specifikt mod dig, ligesom den ikke er beregnet til at have nogen forbindelse med dine investeringsmål, din økonomiske situation eller dine eller en anden specifik persons behov. Inden du forpligter dig til en handel eller investering, bør du søge rådgivning hos en finansiel eller anden professionel rådgiver om handlens egnethed for dig, og du bør – i det omfang, det er muligt – læs relevante produktbeskrivelser, herunder oplysning om risici under vores risikoadvarsel. Hvis du ikke ønsker at søge sådan finansiel rådgivning, bør du overveje nøje, om produktet er egnet for dig, fordi det er dig alene, der er ansvarlig for, om dine handelsaktivitet medfører gevinst eller tab. 

Det er nemt at komme igang
1

Åbn konto hos Pillious

Udfyld dine oplysninger på hjemmesiden under login

2

Vælg porteføljen

Vælg den strategi som passer til dig ud fra din tidshorisont

3

Download appen

Her får du adgang til handlerne med køb og salg.